aoadvies  bella  kluswijs  langstraat33

Agenda

8 oktober De 15 van Wassenaar
12 oktober Herfstborrel

 

 

Twitter

A  C  T  I  E!

Beste mede WZK´ers. Zoals genoegzaam is bekend, komt er een nieuw zwembad. Helaas is het zo dat de belangen van ons, als WZK, niet altijd even goed door het college van burgemeester en wethouders worden meegewogen. De inhoud van de afspraken tussen gemeente en exploitant zijn zo bedreigend voor ons als WZK dat we, als deze plannen doorgaan, ophouden te bestaan.

Waar gaat het nu om. De twee belangrijkste zaken die spelen:

In de eerste plaats gaat het om de tarieven voor de huur van het zwembad. De tarieven die we momenteel betalen variëren van ongeveer 75 euro voor waterpolowedstrijden, ruim 90 euro voor sporturen (trainingen) tot ruim 130 euro voor elementair zwemmen. Voor het nieuwe zwembad wordt echter uitgegaan van een tarief van ca. 225 euro per uur!!!
Het gemeentebestuur heeft altijd gezegd dat zij de verschillen voor deze huurtarieven wil compenseren. Echter nu puntje bij paaltje komt, wil men dit maar gedeeltelijk doen.
In het huidige voorstel van B&W worden ca. 150 uur per jaar niet gecompenseerd.

De zo broodnodige uitbreiding van trainingsmogelijkheden, omdat het op een aantal trainingen veel te vol is, zal dan ook niet kunnen plaatsvinden. Dit is onbetaalbaar!!! (10.000,- euro per uur per jaar)

Het tweede aspect betreft de clubruimte. Momenteel kunnen we na afloop van de training of wedstrijd onder het genot van een glas fris, wijn of bier uitgebreid napraten. In het nieuwe zwembad is ons weliswaar opnieuw een clubruimte toegezegd, maar wij dienen de door de gemeente aan de exploitant verkochte rechten zelf terug te kopen voor een bedrag van 5.000,- per jaar. Daarnaast wordt de huur die wij moeten gaan betalen voor de ruimte meer dan verdubbeld!!! Dit betekent dat de clubruimte, in plaats van geld op te leveren, een forse kostenpost op onze begroting gaat worden.

Ook voor de door onderwatersport gevraagde compressorruimte wordt een puur commercieel huurtarief gevraagd.

Alles opgeteld zijn de directe financiële gevolgen zeer fors: 40 tot 45.000 euro per jaar!!!! Als we dit vertalen naar de contributies betekent dit per lid een verhoging in de orde van grootte van ca. 100 euro per jaar!!! Dit is natuurlijk onacceptabel.

Het zal duidelijk zijn dat hiermee een bom wordt gelegd onder het voortbestaan van onze vereniging. WZK gaat dan, na meer dan 80 jaar een belangrijke sociale functie in de Wassenaarse gemeenschap te hebben vervuld, ter ziele.

Op 30 november a.s. is er een vergadering van de Wassenaarse gemeenteraad waarin deze regelingen aan de orde worden gesteld. Namens onze vereniging zullen enkele mensen inspreken.

Laat zien dat WZK leeft
Kom op voor je vereniging

Kom op 30 november 21:00 uur met toeters, bellen, spandoeken etc. naar de
vergadering in raadhuis de Paauw

Lid worden

WZK Tri-Team is een Wassenaarse hardloopvereniging met een clubruimte in het zwembad Het Sterrenbad. Hardlopen kan op drie niveau's, van beginners tot gevorderden. Wij trainen onder begeleiding van gediplomeerde trainers wekelijks op de dinsdag- en donderdagavond van 19:00 uur tot circa 20:30 uur.

Lid worden kan via Inschrijven >>