aoadvies  bella  kluswijs  langstraat33

Agenda

8 oktober De 15 van Wassenaar
12 oktober Herfstborrel

 

 

Twitter

Beste (hard)lopers en donateurs,

Het jaar is inderdaad weer voorbij gevlogen. Maar, dit is niet onopgemerkt gegaan voor het WZK Tri-Team.
Ik kan tevreden vaststellen dat het best goed gaat met ons clubje. Ik ben dan ook zeer verheugd met de vele nieuwe leden die we hebben mogen verwelkomen : veel leden met eigen ambities , veel leden uit ons eigen dorp. Voor onze trainers een uitdaging de komende jaren om het beste uit ze te halen.

Verder ben ik heel trots op het feit dat het gelukt is om uit de eigen gelederen twee looptrainers "aan te maken". Ik wens Els en Siebe veel succes met hun nieuwe uitdaging. Aan hun enthousiasme en toewijding zal het zeker niet liggen. Met de ervaring en steun van onze overige trainers Henny, Bert en Guus zullen ze zeker slagen. Laten we niet vergeten dat onze trainers de ruggegraat van onze club vormen. Je kan als bestuur een ambitie nastreven die tot de hemel reikt maar zonder goede trainers kan je het gevoegelijk wel vergeten.

tt-dec2010

Tevens is dit jaar duidelijk geworden welke koers we kunnen gaan volgen met onze vereniging dankzij de steun die jullie ons hebben gegeven. De werkgroep 'strategie' die zich heeft ingespannen om dit voor elkaar te krijgen ben ik zeer erkentelijk. Het geeft ons als bestuur houvast met de aktiviteiten en doelen die we nastreven. Het zal de basis vormen van het beleidsplan dat momenteel wordt geschreven.

 

Een onderdeel van de nieuwe koers is de statutaire omvorming van triathlon naar hardlopen. In dat kader hebben we afgelopen vrijdag 24 december de aangepaste statuten bij de notaris laten passeren (zie foto). Voor het bestuur en de club een mijlpaal.
Joost, bedankt voor het uitstekende voorbereidende werk van de afgelopen weken. Inmiddels heeft hij zich zowaar ontwikkeld tot een juridisch specialist voor onze club.

Uiteraard hebben we het jaarlijkse trainingsweekeind (nummer 9 inmiddels!) en de Wassenaarse zwemloop weer als evenement mogen meemaken in 2010. Ik ben blij dat ik de organisatoren tijdens de najaarsledenvergadering allemaal persoonlijk hiervoor heb mogen bedanken. Dat was een leuk moment.
Wat betreft kascommissie gevormd door Gerard en Aad O. wil ik nogmaals medelen dat ik jullie tijdens de laatste ledenvergadering vergeten ben te memoreren als vrijwilligers. Wat in het vat zit verzuurd niet. Overigens zijn we op zoek naar een nieuwe kascommissie voor 2011 die het uitstekende werk van Willem weer mag toetsen.

Voor het komende jaar staat er weer veel te gebeuren. Een aantal commissies (kleding, evenementen, marketing) zijn in het leven geroepen om een aantal taken van het bestuur over te nemen. Ze zullen zo snel mogelijk begin volgend jaar worden geinstalleerd zodat ze direct aan de slag kunnen.
Verder zullen we met z'n allen er aan moeten blijven werken om de gezelligheid en saamhorigheid in de clubruimte weer op peil te brengen. Hierbij een oproep aan met name de oude(re) leden om de nieuwe mensen te omarmen. Activeiten en initiatieven die dit kunnen bevorderen zullen zeker door het bestuur worden geruggesteund. Ik vind dit belangrijk omdat het sociale karakter een van de pijlers van onze visie is.
Ik wens jullie en je gezinsleden namens het Joost en Willem allemaal een gezond en sportief 2011.

Tot slot: respecteer je train(st)er dan is de kans groot dat je vrij blijft van blessures.

Peter Verdult, voorzitter WZK Tri-Team

Lid worden

WZK Tri-Team is een Wassenaarse hardloopvereniging met een clubruimte in het zwembad Het Sterrenbad. Hardlopen kan op drie niveau's, van beginners tot gevorderden. Wij trainen onder begeleiding van gediplomeerde trainers wekelijks op de dinsdag- en donderdagavond van 19:00 uur tot circa 20:30 uur.

Lid worden kan via Inschrijven >>