aoadvies  bella  kluswijs  langstraat33

Beste leden van WZK Tri-Team,

Op 18 november is de najaars-ALV gehouden. Tijdens deze ALV is onder andere gesproken over het instellen van enkele commissies binnen WZK Tri-Team.
Er zijn al leden die zich hebben aangemeld om zich in te zetten voor een commissie maar we hebben meer vrijwilligers nodig. Bovendien willen we de leden die niet op de ALV waren met deze mail informeren en de kans geven om zich aan te melden.
Dus heb je een talent en wil je een beetje vrije tijd investeren in onze mooie vereniging, dan nodigen we je graag uit om lid te worden van een commissie.

 

Waarom commissies?
Bestuur en leden hebben veel goede ideeen en we hebben de ambitie om zaken professioneel te regelen. De actiepuntenlijst groeit maar de capaciteit van de drie bestuursleden is eindig. Daarom krijgen bepaalde taken minder aandacht dan dat ze verdienen. Of om het wat minder genuanceerd te zeggen: Ze komen niet van de grond. Het bestuur heeft dus hulp nodig van leden die samen in een commissie een afgebakende taak oppakken. Deze werkwijze verhoogt tevens de betrokkenheid van de leden.

Welke commissies?
Het gaat momenteel om de vulling van 4 commissies:
- Clubkleding: traject van behoefte inventariseren onder de leden, offertes opvragen bij bedrijven, pas-avonden organiseren, verkoop aan leden, onderhandelen met leverancier, uitleveren en beheren voorraad.
- Evenementen: WZK Tri-Team zou graag jaarlijks een eigen loop-evenement in Wassenaar houden. Daarvoor zoeken we organisatietalent! Tevens kunnen andere 'evenementen' worden bedacht en uitgewerkt.
- Marketing: voor de eenduidige uitstraling naar buiten (Public Relations) en het opzetten van een actief sponsorbeleid. Wie zet WZK Tri-Team in de markt?
- Kascontrole: Ieder jaar zijn er twee leden van de kascontrolecommissie nodig om de financiele administratie te beoordelen. Een lid mag dit maximaal 2 jaar doen. We nu op zoek naar ten minste een nieuw lid.

Wat zijn de kaders en hoe is de taakverdeling?
De kaders en taakverdeling moeten nog uitgewerkt worden binnen de nieuw te vormen commissies (*). Dat laat een zekere vorm van vrijheid en creativiteit toe en we juichen zo veel mogelijk autonomie ook toe. Echter, er is geen sprake van een 'carte blanche'. Aan iedere commissie zal een bestuurslid worden toegevoegd: Clubkleding=Willem, Evenementen=Joost, Marketing=Peter. Bovendien zal een commissie hun plannen of belangrijke beslispunten ter goedkeuring bij het bestuur neerleggen.

(*) kascontrolecommissie bestaat al en kaders zijn helder.

Wat bieden we?
Waardering, lof, een leuke vrijetijdsbesteding, enthousiaste leden, saamhorigheid...Nee, helaas geen salaris: het is vrijwilligerswerk. Wel zullen we als bestuur zo veel mogelijk meewerken aan het beschikbaar maken van middelen (geld, goederen) om de taken gedaan te krijgen.

Je bent ergens goed in en je vindt dat leuk? Meld je dan aan bij een van de bestuursleden of reageer direct op deze mail.
Vrijwilligers, de kurk waar de vereniging op drijft!

Het bestuur,
Peter Verdult
Willem Hasekamp
Joost Meesters

Lid worden

WZK Tri-Team is een Wassenaarse hardloopvereniging met een clubruimte in het zwembad Het Sterrenbad. Hardlopen kan op drie niveau's, van beginners tot gevorderden. Wij trainen onder begeleiding van gediplomeerde trainers wekelijks op de dinsdag- en donderdagavond van 19:00 uur tot circa 20:30 uur.

Lid worden kan via Inschrijven >>