aoadvies  bella  kluswijs  langstraat33

Agenda

8 oktober De 15 van Wassenaar
12 oktober Herfstborrel

 

 

Twitter

Beste Tri-Teamers,

Nu de feestmaand december zo'n beetje op z'n eind loopt is het vanzelfsprekend dat het bestuur even terugblikt op het afgelopen triteamjaar. Tijdens de ALV in het voorjaar is Peter herkozen als voorzitter. Het gevoel dat "de klus nog niet geklaard is" heeft hem doen besluiten er nog een periode aan te plakken.
Maar hoe is het eigenlijk verlopen dit jaar?

Gemengde gevoelens vanachter de bestuurstafel. De ledengroei van de afgelopen jaren hebben we niet kunnen vasthouden dit keer. Sterker nog, dit jaar zijn tot onze spijt vele leden afgehaakt. Diverse oorzaken liggen hier aan ten grondslag. Meest in het oog springend zijn toch wel de lichamelijke ongemakken en, opmerkelijk, een matig gevoel van betrokken zijn met de club bij een substantieel deel van de leden. Verder speelt de vergrijzing nog steeds een negatieve rol m.b.t. het ledenbestand. Zijn toch wel enigszins zorgelijke zaken. Daar zal het bestuur volgend jaar toch wel wat actiever op moeten anticiperen.

Goede ontwikkeling is de wijze waarop de evenementencie de organisatie van het Tri-Team trainingsweekeind heeft opgepakt. De diverse borrels en de zomer-BBQ kunnen ook als succesvol worden bestempeld, dank daarvoor. Een aantal leden heeft weer één of meerdere marathons of wedstrijdprestatie op andere afstanden volbracht dit jaar. Mooie verslagen hebben we kunnen lezen van Bert, Tineke en vooral Pieter. Maar ook Z&Z circuit is nog altijd een gezamenlijke activiteit waar een flink aantal leden aan meedoet. De betrokkenheid van leden bij goede doelen - Roparun, Cycle for Hope - is bewonderenswaardig.

Verder willen we alle vrijwilligers die in meer of mindere mate hebben bijgedragen aan het reilen en zeilen van de club bedanken voor hun inzet dit jaar. Rest ons nog om jullie Fijne Kerstdagen toe te wensen en dat jullie het komend jaar 2013 maar gezond, sportief en blessurevrij mogen doorkomen. Vergeet niet aanwezig te zijn bij de nieuwjaarsduik 1 januari op het Wassenaarse strand. Daar drinken we dan traditioneel een borrel.

Tot volgend jaar.


Het bestuur
Peter, Willem en Joost.

 

 

Lid worden

WZK Tri-Team is een Wassenaarse hardloopvereniging met een clubruimte in het zwembad Het Sterrenbad. Hardlopen kan op drie niveau's, van beginners tot gevorderden. Wij trainen onder begeleiding van gediplomeerde trainers wekelijks op de dinsdag- en donderdagavond van 19:00 uur tot circa 20:30 uur.

Lid worden kan via Inschrijven >>